Valitse oikeat silmiensuojaimet erilaisiin työtehtäviin

Taulukoissa eri työtehtäviin sopivat silmiensuojaimet sekä niiden standardit.
 

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Hiontatyöt, metallin työstöstä syntyvät ja työkaluista lentävät jäänteet

 


Kirjaimen F, B tai A merkitseminen linssiin ja kehyksiin on pakollista, jotta suojaus mekaanisilta vaaroilta voidaan taata. Jos merkit eivät ole samat, sovelletaan koko suojaimeen alhaisempaa lujuutta ilmaisevaa kirjainta.

Sähköisiltä vaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Suojaus jännitteellisiltä osilta ja oikosulun aiheuttamilta valokaarilta


Numeron 8 merkitseminen linssiin ja kehyksiin on pakollista, jotta suojaus sähköisiltä vaaroilta voidaan taata.

Lämpövaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Kuumat nesteroiskeet ja kiinteät aineet, voimakas lämpösäteily, uuneista säteilevä lämpö


Numeron 9 merkitseminen linssiin ja kehyksiin on pakollista, jotta suojaus lämpövaaroilta voidaan taata.

Säteilyvaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Voimakkaat valonlähteet, ultravioletti- ja infrapunasäteily, hitsaus, terästyöt, kirurgia


Standardi on merkitty linssiin.

Kemiallisilta vaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Myrkylliset pölyhiukkaset, aerosolit, vaaralliset nesteet, kaasut, myrkylliset höyryt


Numeron 3, 4 ja 5 tai numeroiden merkitseminen kehyksiin on pakollista. Jos merkintöjä ei ole, suojaimet eivät sovellu kemiallisilta vaaroilta suojautumiseen.

Riskien arviointi ja asianmukainen suojaustaso

Lakisääteisesti riskienarviointi on oltava yrityksessä tehtynä ja kirjallisesti dokumentoituna työtehtäväkohtaisesti.

Asianmukaisen suojaustason viisi vahetta

1. Riskienarviointi
2. Henkilösuojainten valinta EN166-silmiensuojainstandardiin nojautuen
3. Työntekijöiden koulutus suojainten käyttöön
4. Ensiapu-pelastussuunnitelman tekeminen
5. Koulutuksen uusiminen säännöllisin väliajoin
 

  Lataa riskienarviointikaavake PDF >  Silmiensuojainten standardimerkintä kertoo suojausluokan


EN166 -standardi takaa, että suojaimen merkinnät ovat riittävät ja laatu asianmukainen

EN172 -standardi tummennetuissa linsseissä
 
EN170, EN171, EN172 -standardit luonnolliselle ja keinotekoiselle säteilylle
 
EN169, EN175, EN379 -standardit, jotka liittyvät hitsaustöissä käytettäviin suojaimiin ja säteilyyn

 

  Lisätietoa standardeista PDF >  


 


Vandernet Oy
Pälkäneentie 14
00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com