Valitse oikeat silmiensuojaimet erilaisiin työtehtäviin

Taulukoista näet eri työtehtäviin sopivat silmiensuojaimet sekä niiden standardit.

 

   Lataa taulukot > 
 

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

 - Hiontatyöt, metallin työstöstä syntyvät ja työkaluista lentävät jäänteet 

suojautuminen mekaanisilta vaaroilta

Kirjaimen F, B tai A merkitseminen linssiin ja kehyksiin on pakollista, jotta suojaus mekaanisilta vaaroilta voidaan taata. Jos merkit eivät ole samat, sovelletaan koko suojaimeen alhaisempaa lujuutta ilmaisevaa kirjainta. 

 

Kemiallisilta vaaroilta suojaavat silmiensuojaimet


- Myrkylliset pölyhiukkaset, aerosolit, vaaralliset nesteet, kaasut, myrkylliset höyryt
 

Numeron 3, 4 ja 5 tai numeroiden merkitseminen kehyksiin on pakollista.
Jos merkintöjä ei ole, suojaimet eivät sovellu kemiallisilta vaaroilta suojautumiseen.


Sähköisiltä vaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Suojaus jännitteellisiltä osilta ja oikosulun aiheuttamilta valokaarilta


Numeron 8 merkitseminen linssiin ja kehyksiin on pakollista, jotta suojaus sähköisiltä vaaroilta voidaan taata.

Lämpövaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Kuumat nesteroiskeet ja kiinteät aineet, voimakas lämpösäteily, uuneista säteilevä lämpö


Numeron 9 merkitseminen linssiin ja kehyksiin on pakollista, jotta suojaus lämpövaaroilta voidaan taata.

Säteilyvaaroilta suojaavat silmiensuojaimet

Voimakkaat valonlähteet, ultravioletti- ja infrapunasäteily, hitsaus, terästyöt, kirurgia


Standardi on merkitty linssiin.

 

Riskien arviointi ja asianmukainen suojaustaso

Lakisääteisesti riskienarviointi on oltava yrityksessä tehtynä ja kirjallisesti dokumentoituna työtehtäväkohtaisesti.

 

Asianmukaisen suojaustason viisi vaihetta

1. Riskienarviointi
2. Henkilösuojainten valinta EN166-silmiensuojainstandardiin nojautuen
3. Työntekijöiden koulutus suojainten käyttöön
4. Ensiapu-pelastussuunnitelman tekeminen
5. Koulutuksen uusiminen säännöllisin väliajoin
 

  Lataa riskienarviointikaavake PDF >  Silmiensuojainten standardimerkintä kertoo suojausluokan

EN166 -standardi takaa, että suojaimen merkinnät ovat riittävät ja laatu asianmukainen
EN172 -standardi tummennetuissa linsseissä
EN170, EN171, EN172 -standardit luonnolliselle ja keinotekoiselle säteilylle
EN169, EN175, EN379 -standardit, jotka liittyvät hitsaustöissä käytettäviin suojaimiin ja säteilyyn

 

  Lisätietoa standardeista PDF >  


 


Vandernet Oy
Pälkäneentie 14
00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com